Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đồng chí Lê Thị Hải Duyên được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

26/06/2020 04:46 PM


BTO- Tại ngày làm việc chính thức thứ 2, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 2025, đã công bố kết quả phiên họp lần thứ I của Ban Chấp hành Đảng bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Thị Hải Duyên được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên (thứ 3 từ trái sang) được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối

 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã bầu 2 đồng chí Võ Thành Công và Phạm Thị Tố Loan làm Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đồng chí Hoàng Tương, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

 

Bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

 

Cũng trong buổi sáng ngày 26/6, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV gồm 37 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Trước đó, trong ngày 25/6, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 27 ủy viên.

 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: LêThị Hải Duyên (Bí thư Đảng ủy); VõThành Công (Phó Bí thư); Phạm Thị Tố Loan (Phó Bí thư); Đỗ Thái Dương; Võ Duy Dương; Phạm Năng Hiệp; Hoàng Tương; Kỷ Phượng Uyên; Đinh Quang Vũ.

Đình Nhượng