Văn phòng BHXH tỉnh Bình Thuận (0252.3824.787)

01/10/2019 10:54 AM


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

 

 

 

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Toan

Giám đốc

201

0904 228 188

toanpx@binhthuan.vss.gov.vn

2

Nguyễn Đình Chất

Phó Giám đốc

401

0918 680 172

chatnd@binhthuan.vss.gov.vn

3

Đặng Minh Thông

Phó Giám đốc

301

0918 370 142

thongdm@binhthuan.vss.gov.vn

4

Lê Thị Hồng Vân

Phó Giám đốc

501

0919 959 495

vanlth@binhthuan.vss.gov.vn

5

Đặng Thế Hải

Chánh Văn phòng

202

0902 723 544

haidt@binhthuan.vss.gov.vn

6 Lê Minh Tâm Phó Chánh Văn phòng 110 0902 855 378 tamlm@binhthuan.vss.gov.vn
7 Ngô Thanh Tùng Phó Chánh Văn phòng 110 0919 778 891 tungnt@binhthuan.vss.gov.vn
8 Nguyễn Hoài Trung Phó Chánh Văn phòng 304 0989 218 400 trungnh@binhthuan.vss.gov.vn
9 Phạm Duy Hà Trưởng phòng Tổ chức
cán bộ
207 0989 110 363 hapd@binhthuan.vss.gov.vn
10

Lê Thanh Hùng

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

514

0918 370 127

hunglt@binhthuan.vss.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó TP. Kế hoạch – Tài chính

515

0987 744 631

thaontt@binhthuan.vss.gov.vn

12

Lê Hoàng Mộng Nga

Phó TP. Kế hoạch - Tài chính

521

0913 366 447

ngalhm@binhthuan.vss.gov.vn

13

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng phòng Quản lý thu, Sổ thẻ

420

0919 415 654

saunv@binhthuan.vss.gov.vn

14

Trần Quý Hoàng

Phó TP. Quản lý thu, Sổ thẻ

427

0904 134 386

hoangtq@binhthuan.vss.gov.vn

15 Lê Thị Mỹ Lệ Phó TP. Quản lý thu, Sổ thẻ 422 0915 976 439

leltm@binhthuan.vss.gov.vn

16 Nguyễn Hoàng Duy Phó TP. Quản lý thu, Sổ thẻ 411 0933 017 217 duynh@binhthuan.vss.gov.vn

17

Trần Văn Lư

Trưởng phòng Chế độ BHXH

502

0919 004 571

lutv@binhthuan.vss.gov.vn

18

Trần Thị Thơ

Phó TP. Chế độ BHXH

507

0989 971 750

thott@binhthuan.vss.gov.vn

19

Lê Hoài Bửu

Trưởng phòng Truyền thông

602

0942 284 333

buulh@binhthuan.vss.gov.vn

20

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng Giám định BHYT

311

0908 690 564

binhnt@binhthuan.vss.gov.vn

21 Nguyễn Thị Bích Vân Phó TP. Giám định BHYT 320 0938 487 702

vanntb@binhthuan.vss.gov.vn

22 Lê Thị Minh Hiếu Phó TP. Giám định BHYT 320 0919 004 545 hieultm@binhthuan.vss.gov.vn

23

Vũ Thị Hồng

Trưởng phòng Thanh Tra - Kiểm Tra

410

0982 164 052

hongvt@binhthuan.vss.gov.vn

24

Phạm Hồ Huy Vũ

Phó TP. Thanh Tra  - KiểmTra

417

0914 736 353

vuphh@binhthuan.vss.gov.vn

25 Nguyễn Thị Như Lan Phó TP. Thanh Tra - KiểmTra 416 0938 049 286

lanntn@binhthuan.vss.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN