Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Khác (5)
Trích yếu: V/v cơ sở đủ điều kiện tổ chức ký kết hợp đồng KCB BHYT năm 2024
Ngày ban hành:
30/10/2023
Ngày có hiệu lực:
30/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v định kỳ tổng rà soát người hưởng lương hưu hàng năm.
Ngày ban hành:
26/02/2024
Ngày có hiệu lực:
26/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành:
12/07/2023
Ngày có hiệu lực:
01/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thành phố Phan Thiết
Ngày ban hành:
24/02/2023
Ngày có hiệu lực:
24/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/08/2022
Ngày có hiệu lực:
17/08/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực