30/07/2020 08:21 AM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2386/BHXH-TCCB ngày 28/7/2020 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành ...

14/07/2020 01:45 PM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Ngày 14/07/2020, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ...

13/07/2020 07:34 AM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Ngày 10/07/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh ...

10/06/2020 07:30 AM

(baobaohiemxahoi.vn) Chiều ngày 9/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ ...

09/06/2020 09:31 AM

(baobaohiemxahoi.vn) Ngày 8/6, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng ...

19/05/2020 07:27 AM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 14/05/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban ...

BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người có thẻ BHYT

BHXH Việt Nam: Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Phát triển Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT

BHXH các địa phương phải gắn thi đua với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thay đổi từ nhận thức đến hành động đối với chính sách BHXH

Chính sách nào "giữ chân" người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm