20/05/2024 10:21 AM

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 883-CTr/BCSĐ ngày 14/5/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị ...

16/05/2024 03:29 PM

Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền ...

10/05/2024 01:53 PM

Ngày 15/01/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Theo ...

20/04/2024 04:50 PM

Sáng 19/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ...

16/04/2024 04:32 PM

Sáng 16/4, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác BHYT ...

16/04/2024 02:00 PM

Sáng 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm ...

15/04/2024 07:42 AM

Ngày 12/4, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban với BHXH một số tỉnh, thành phố phía Nam. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế ...

02/04/2024 08:01 AM

Sáng ngày 01/4, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Công đoàn và cơ quan BHXH tỉnh đã phối hợp, tổ chức khen thưởng đột xuất cho các viên chức, đoàn viên công đoàn vì đã ...

26/03/2024 04:35 PM

Ngay khi nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa An Phước cần một số đơn vị máu để cấp cứu cho các bệnh nhân, Ban chấp hành Công đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ...

25/03/2024 11:24 AM

Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong những năm qua, tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội (BHXH) ...

Ngành BHXH Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Bình Thuận tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống

Các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả

Khen thưởng đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo

Đoàn viên công đoàn BHXH tỉnh hiến máu cứu người đột xuất

Nêu cao tinh thần xung kích của Đoàn Thanh Niên