23/05/2024 07:40 AM

Hiện toàn tỉnh có 1.167 nhân viên thu với 183 điểm thu của 6 tổ chức dịch vụ thu tại 124 xã, phường, thị trấn. Đây là “cánh tay nối dài” mang lại những hiệu ...

22/05/2024 07:49 AM

Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh (KCB) cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), các cơ sở KCB thường xuyên được củng cố, đầu tư trang thiết bị , nguồn nhân ...

16/05/2024 03:32 PM

Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Thông báo số 395-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( Khóa XIV) tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số ...

16/05/2024 03:26 PM

Rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần gia tăng là nguy cơ ảnh hưởng đến an sinh của cả cộng đồng. Tuy nhiên, lựa chọn đóng hay không, rút hay nộp là của từng cá ...

16/05/2024 07:56 AM

BTO-Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Bình Thuận khóa XI - kỳ họp thứ 22 vừa thông qua dự thảo nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho ...

14/05/2024 08:00 AM

Sáng ngày 13/5/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Phát động Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024. Buổi Lễ phát động được tổ ...

10/05/2024 01:56 PM

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn ưu tiên đặt công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lên ...

10/05/2024 01:51 PM

Những tháng đầu năm 2024, tình trạng chậm đóng BHXH kéo dài có chiều hướng gia tăng. Nhất là trong tháng 4/2024 số tiền chậm đóng của hàng chục đơn vị, doanh ...

10/05/2024 10:31 AM

Thời gian qua, Bưu điện đã phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp theo quy định và các điều khoản ...

09/05/2024 03:33 PM

Thời gian qua, tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) ở một số tỉnh đã bị lực lượng công an khởi tố về việc lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT); Bảo hiểm ...

Tích cực vận động người dân tham gia đáo hạn BHYT

Đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình thuận chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Tăng cường vận động để người lao động hiểu rõ lợi và hại việc rút BHXH một lần

Thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Lễ Phát động Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024

Chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia

Phấn đấu giảm tiền chậm đóng của doanh nghiệp xuống mức thấp nhất

Thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định

Ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT