07/08/2020 09:58 AM

BTO- Thực hiện bao phủ BHYT toàn dân là mục tiêu được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bình ...

04/08/2020 03:05 PM

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận tại công văn số 1079/BHXH-TCCB ngày 31/7/2020 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp ...

04/08/2020 03:01 PM

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa ngành Bảo hiểm xã hội với cơ quan Công an, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm ...

04/08/2020 02:52 PM

Sáng ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã ...

03/08/2020 09:42 AM

Chiều ngày 29/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ...

31/07/2020 01:40 PM

Xác định việc tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong ...

30/07/2020 10:39 AM

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm ...

30/07/2020 09:16 AM

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những giải pháp hết sức quan trọng, ...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Công ty TNHH Quốc tế Right Rich ngừng tham gia BHXH hơn 2.300 lao động

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Huyện Hàm Thuận Bắc sơ kết công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT 06 tháng tháng đầu năm 2020.

Huyện Đức Linh: Sơ kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình với người dân trên địa bàn phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết

Tham gia BHYT góp phần xây dựng nông thôn mới

Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT phải là người thật sự chuyên nghiệp

BHXH huyện Đức Linh kiểm tra đại lý chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội