Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (28)
Trích yếu: V/v thông tin việc tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị kiến thức kỳ tuyển dụng viên chức không đúng quy định của Ngành
Ngày ban hành:
28/02/2024
Ngày có hiệu lực:
28/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
19/01/2024
Ngày có hiệu lực:
19/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v Công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày có hiệu lực:
31/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cập nhật mẫu, biểu giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Ngày ban hành:
23/10/2023
Ngày có hiệu lực:
23/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 490/QĐ-BHXH(Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH.BHYT,BHTN-TN,LĐBNN; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017)
Ngày ban hành:
28/03/2023
Ngày có hiệu lực:
28/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 948/QĐ-BHXH(QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế)
Ngày ban hành:
05/06/2023
Ngày có hiệu lực:
05/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hợp nhất Quyết định Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
05/04/2023
Ngày có hiệu lực:
05/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Chào giá cung cấp giấy in A4 định lượng 70gsm
Ngày ban hành:
23/03/2023
Ngày có hiệu lực:
24/03/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/03/2023