Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (3)
Trích yếu: Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN của QĐ 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/05/2020
Trích yếu: Số: 330/CNTT-PM: Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/04/2019
Ngày có hiệu lực:
03/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 595/QĐ-BHXH: Quy trình thu BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp, BH Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực