Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận

07/10/2017 09:57 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận rất mong nhận được các câu hỏi, ý kiến giúp cho ngành nâng cao chất lượng tương tác, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sự đóng góp của quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công do ngành BHXH cung cấp ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn.

Điện thoại: 0252.3824.787

Đường dây nóng: Bộ phận “một cửa”: 0252.3833703

Fax: 0252.3824.789

Email: bhxh@binhthuan.vss.gov.vn; vanphong@binhthuan.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN