Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản UBND tỉnh Bình Thuận (24)
Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
Ngày ban hành:
05/09/2023
Ngày có hiệu lực:
05/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành:
29/08/2023
Ngày có hiệu lực:
29/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023
Ngày ban hành:
03/08/2023
Ngày có hiệu lực:
03/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
18/11/2022
Ngày có hiệu lực:
18/11/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chấn chỉnh và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/09/2022
Ngày có hiệu lực:
22/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành:
15/09/2022
Ngày có hiệu lực:
15/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
06/09/2022
Ngày có hiệu lực:
06/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày ban hành:
18/07/2022
Ngày có hiệu lực:
18/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực