Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Bình Thuận (4)
Trích yếu: Lịch Tiếp công dân năm 2020
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 87/BHXH-QLT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 1658 /BHXH-QLT Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tra cứu qua tin nhắn
Ngày ban hành:
13/08/2019
Ngày có hiệu lực:
13/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực