Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Bình Thuận (151)
Trích yếu: Thông báo Về việc mạo danh nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội để yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân
Ngày ban hành:
17/05/2024
Ngày có hiệu lực:
17/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh
Ngày ban hành:
21/05/2024
Ngày có hiệu lực:
21/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu Học Tiến Thành 2
Ngày ban hành:
20/05/2024
Ngày có hiệu lực:
20/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Tân Lập 2
Ngày ban hành:
21/05/2024
Ngày có hiệu lực:
21/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Mương Mán
Ngày ban hành:
17/05/2024
Ngày có hiệu lực:
17/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Đức Long
Ngày ban hành:
20/05/2024
Ngày có hiệu lực:
20/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra tại về việc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Chi nhánh Công ty TNHH Đông Tiến - Xưởng thu mua chế biến thủy hải sản
Ngày ban hành:
14/05/2024
Ngày có hiệu lực:
14/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra Trường Tiểu học Đa Mi 1
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày có hiệu lực:
09/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực