10/04/2024 07:12 AM

Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng BHYT theo lộ trình phù hợp với NSNN, khả năng chi trả của Nhân dân; từng bước mở ...

08/01/2024 02:13 PM

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong năm 2024, sẽ có những thay đổi lớn về chính sách BHXH, ...

13/11/2023 04:23 PM

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập, như: diện bao phủ ...

27/10/2023 09:40 AM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ là sự bảo vệ cho chính người tham gia, mà còn là sự đảm bảo an sinh cho cả xã hội. Nhận BHXH một lần gia tăng nhanh là nguy cơ ...

22/09/2023 10:19 AM

[https://baoangiang.com.vn/] Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là điều không ai mong muốn và luôn cố gắng phòng tránh. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn xảy ra ...

27/06/2023 09:59 AM

Với chủ đề “ Tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật ”, nội dung truyền thông tập trung vào vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn của ...

14/04/2023 01:59 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhằm đáp ứng yêu cầu triển ...

23/02/2023 10:48 AM

Từ 1/3/2023, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.

10/02/2023 02:11 PM

Ngày 9/2/2023, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế Quy ...

Nghiên cứu tăng mức đóng BHYT theo lộ trình phù hợp

Những thay đổi lớn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mở rộng quyền lợi cho người tham gia

Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ảnh hưởng an sinh của cộng đồng

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - quyền lợi của người lao động

[Infographic] - Bình Thuận: 03 nhóm đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế

Hướng tới lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân

Sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Từ 1/3/2022: Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại

Sửa đổi, bổ sung quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH