04/08/2020 07:32 AM

Hiện nay, chất lượng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được cải thiện, nhiều loại thuốc mới, kỹ thuật, dịch vụ y tế hiện đại đã được đưa vào ...

31/07/2020 07:43 AM

(baobinhthuan.com.vn) Hiện nay ngành BHXH đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ...

23/06/2020 03:24 PM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Tài chính toàn diện quốc ...

11/06/2020 07:46 AM

(baobaohiemxahoi.vn) BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không ...

02/06/2020 09:58 AM

BT- Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ...

01/06/2020 11:06 AM

(binhthuan.gov.vn) 6 tháng đầu năm 2020, Bình Thuận triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là chịu sự tác động của hạn ...

19/05/2020 09:23 AM

Văn phòng Tỉnh ủy vừa Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách cho các đối tượng ...

12/05/2020 09:31 AM

(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Từ ngày 12/05/2020, một số dịch vụ công được cập nhật tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), đây là động thái ...

27/04/2020 01:53 PM

(baobinhthuan.com.vn) Hơn 45 ngày Bình Thuận không có ca dương tính mới với virus corona, dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế và đang được kiểm soát tốt. Do ...

20/04/2020 09:46 AM

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc ...

Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được Bảo hiểm y tế thanh toán

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN không dùng tiền mặt

Năm 2021: Phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

An toàn, vệ sinh lao động - những vấn đề cần quan tâm

Bình Thuận phấn đấu đạt “Mục tiêu kép”: Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội

Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc Hộ gia đình cận nghèo

06 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được cập nhật tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Khẩn trương phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp - Phao cứu cánh tình thế cho người lao động khi không có việc làm