23/05/2024 09:29 AM

Với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, thời gian qua, song song với nỗ lực mở rộng lưới an sinh để ngày càng có nhiều người dân được đảm bảo ...

23/05/2024 09:26 AM

Bám sát các nội dung cốt lõi của Đề án 06 và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an- cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về dân cư, BHXH Việt Nam đã triển khai 5 nhóm ...

23/05/2024 07:48 AM

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương, chính sách của ...

22/05/2024 08:04 AM

Thời gian qua, trên nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai Đề án 06 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một ...

17/05/2024 07:36 AM

Với quyết tâm kiến tạo, phát triển ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN), thời gian qua, trên cơ sở nền ...

16/05/2024 07:39 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử ...

16/05/2024 07:23 AM

BHXH Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06- Bộ Công an) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu ...

15/05/2024 08:11 AM

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng (ATM) mang lại nhiều lợi ích. Hiện có thể đăng ký nhận qua hình thức này tại ứng dụng VssID- BHXH số.

15/05/2024 08:07 AM

Đến nay, cùng với Fanpage BHXH Việt Nam, Facebook đã chính thức cấp tích xanh cho 53 trang Fanpage của BHXH tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là bước tiến quan ...

15/05/2024 08:02 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 9/5/2024 quy định danh mục CSDL quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDL ...

Quyết liệt chuyển đối số lĩnh vực BHXH, BHYT: Lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ

BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

5 lợi ích người dân và doanh nghiệp thụ hưởng từ kết quả triển khai Đề án 06 của ngành BHXH Việt Nam

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

BHXH Việt Nam sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện DVC trực tuyến

[Infographic] Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Trang Fanpage của 53 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Facebook cấp tích xanh

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm