04/07/2022 03:34 PM

Ngày 01/7/2022, BHXH tỉnh có Công văn số 1196/TB-BHXH thông báo về việc hết thời hạn điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

18/06/2022 02:48 PM

BHXH tỉnh Bình Thuận công khai số điện thoại đường dây nóng, Hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị, tố cáo của cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân

30/03/2020 07:34 AM

Ngày 03/3/2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành Công văn số 834/BĐ-HCC Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyển phát hồ sơ BHXH nhằm tạo điều kiện thuận ...

THÔNG BÁO Về việc hết thời hạn điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bình Thuận: Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH từ ngày 01/7/2022

Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến về giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn

Thông báo về việc Kê khai số Định danh cá nhân/Căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

Tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Danh sách đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN tính đến ngày 07/4/2020

Hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

CV 834/BĐ-HCC Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyển phát hồ sơ BHXH

Danh sách đơn vị nợ BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Tính đến 31/7/2019)