Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Sở, Ban, Ngành địa phương (4)
Trích yếu: Về việc thay đổi nhân lực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19
Ngày ban hành:
09/05/2022
Ngày có hiệu lực:
09/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tuyên truyền, vận động “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”
Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày có hiệu lực:
15/03/2022
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 28/04/2022
Trích yếu: THÔNG BÁO SỐ 64 Về việc tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết để thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19
Ngày ban hành:
06/08/2021
Ngày có hiệu lực:
06/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO SỐ 65 Về việc tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng để thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19
Ngày ban hành:
06/08/2021
Ngày có hiệu lực:
06/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực