TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

23/02/2021 08:06 AM


File tuyên truyền 2024 

File âm thanh tuyên truyền 2024: Tải tại đây

--------

File tuyên truyền 2023 

Câu chuyện truyền thanh 2023: Tải tại đây

File âm thanh tuyên truyền 2023: Tải tại đây

Motion graphic: Tải tại đây

Tờ rơi tuyên truyền: Tải tại đây

Tờ gấp tuyên truyền: Tải tại đây

 

------

File tuyên truyền 2022 mới nhất

1. 02 MOTION GRAPHIC: Tải tại đây   

2. 03 TỜ GẤP TUYÊN TRUYỀN: Tải tại đây 

3. 05 FILE PHÁT THANH: Tải tại đây

4. Câu truyện truyền thanh: Tải tại đây 

5. File âm thanh BHYT Hộ NLND nghiệp, BHYT vùng đồng bào DTTS: Tải tại đây.

--------

1. File ghi âm BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, Mẫu thẻ BHYT mới: Tải tại đây 

2. File ghi âm BHYT HSSV, NQ07, Thực hiện BHYT toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch COVID-19: Tải tại đây 

3. Các mẫu tranh áp phích tuyên truyền: Tải tại đây 

4. VssID - BHXH số: Tải tại đây

5. Mẫu pano tuyên truyền: Tải tại đây

6. Mẫu Logo BHXH Việt Nam: Tải tại đây

7. Cẩm nang TT BHXH tự nguyện: Tải tại đây

8. QR code Zalo, FB: Tải tại đây

9. Câu truyện truyền thanh: Tải tại đây

10. Tờ gấp tuyên truyền BHXH, BHYT: Tải tại đây

11. Tài liệu TT NQ 116: Tải tại đây

12. File âm thanh TT lưu động: Tải tại đây

13. File âm thanh TT phát thanh cơ sở: Tải tại đây
 

BBT