Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN

03/02/2021 10:45 AM


I–VAN (Insurance Value Added Network), là dịch vụ giá trị gia tăng, được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ, nhằm mục đích giúp người dùng (cá nhân, tổ chức) thuận tiện trong các giao dịch điện tử (qua mạng) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trước đây, khi dịch vụ này mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường thì chỉ có vài nhà cung cấp, nhưng đến nay con số này đã là 12 nhà cung cấp. Điều này chứng minh rằng nhu cầu của người dùng đối với dịch vụ này ngày càng nhiều, kích thích số lượng công ty đầu tư vào dịch vụ này cũng nhiều thêm.

Mới đây, theo Công văn số 116/CNTT-KHDA ngày 21/01/2021 của Trung tâm công nghệ thông tin – BHXH Việt Nam về việc thông báo tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN mới, BHXH Việt Nam đã ký hợp đồng số 200121/HĐ-BHXH-VISNAM với Công ty Cổ phần thương mại Visnam về việc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (dịch vụ I-VAN) và Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2021.

 

Giao diện phần mềm kê khai BHXH điện tử của Cty Visnam.

Như vậy, đến nay đã có 12 tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN cho ngành BHXH, giúp cá nhân, tổ chức có thêm nhiều lựa chọn trong việc chọn cho mình một nhà cung cấp phù hợp để thuận tiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

1. Tổng công ty viễn thông Viettel                                                     Tổng công ty viễn thông Viettel

2. Công ty cổ phần TS24                                                                  Công ty cổ phần TS24

3. Tổng công ty dịch vụ viễn thông CNPT-Vinaphone                      Tổng công ty dịch vụ viễn thông CNPT-Vinaphone

4. Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn                             Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn

5. Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam                      Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam

6. Công ty cổ phần BKAV                                                                 Công ty cổ phần BKAV

7. Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC                                   Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC

8. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam                                                 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

9. Công ty cổ phần MISA                                                                 Công ty cổ phần MISA

10. Công ty Cổ phần CyberLotus                                                    Công ty Cổ phần CyberLotus

11. Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Online Việt Nam          Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Online Việt Nam

12. Công ty Cổ phần Thương mại Visnam                                      Công ty Cổ phần Thương mại Visnam

Văn Thường