Số / Ký hiệu: 87/BHXH-QLT
Trích yếu: CV số 87/BHXH-QLT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Bình Thuận
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Bình Thuận
Lĩnh vực:
Thu BHXH, BHYT, BHTN
Người kí:
Lê Thị Hồng Vân
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
87/BHXH-QLT: CV số 87/BHXH-QLT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm