Số / Ký hiệu: QĐ 505/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN của QĐ 595/QĐ-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Người kí:
Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/05/2020
Nội dung văn bản
QĐ 505/QĐ-BHXH: Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN của QĐ 595/QĐ-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm