Số / Ký hiệu: 61/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP
Loại văn bản:
Văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
61/2020/NĐ-CP: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP
Nội dung trong tệp đính kèm