Số / Ký hiệu: BTG TU
Trích yếu: Chuyên đề năm 2023
Loại văn bản:
Đảng, Đoàn thể
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/03/2023
Ngày có hiệu lực:
31/03/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/12/2023
Nội dung văn bản
BTG TU: Chuyên đề năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN