Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (298)
Trích yếu: Kết luận thanh tra Ủy ban nhân dân xã Mương Mán
Ngày ban hành:
17/05/2024
Ngày có hiệu lực:
17/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra Trường Tiểu học Đức Long
Ngày ban hành:
20/05/2024
Ngày có hiệu lực:
20/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra Chi nhánh Công ty TNHH Đông Tiến - Xưởng thu mua chế biến thủy hải sản
Ngày ban hành:
14/05/2024
Ngày có hiệu lực:
14/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/05/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra Trường Tiểu học Đa Mi 1
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày có hiệu lực:
09/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra Công ty TNHH ECO
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra Ủy ban nhân dân xã La Dạ
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày có hiệu lực:
09/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 24/05/2024
Trích yếu: Hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần IX-Năm 2024
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày có hiệu lực:
09/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mời báo giá nón lưỡi trai, áo thun đồng phục có in logo, thông điệp truyền thông
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày có hiệu lực:
09/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực