Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (298)
Trích yếu: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN của QĐ 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/05/2020
Trích yếu: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày ban hành:
10/01/2020
Ngày có hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/12/2020
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành:
12/02/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 14/2020/NĐ-CP Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch Tiếp công dân năm 2020
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/12/2020
Trích yếu: CV số 87/BHXH-QLT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực