Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

05/03/2024 04:55 PM


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tông Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với người dân về quy trình thủ tục giao dịch lĩnh vực BHXH, BHYT

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng; Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN Nguyễn Hoàng Anh; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phạm Hải Trung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (4/3/2024) và thay thế Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Trước đó, theo Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 28/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, sáng kiến và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về CCHC. Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về CCHC; đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh CCHC. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Hằng

  • Lượt truy cập:
  • Tháng này:
  • Hôm nay:
  • Đang trực tuyến: 1