Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Loại văn bản:
Đảng, Đoàn thể
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/01/2020
Ngày có hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Nội dung trong tệp đính kèm