Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình từ 1/7/2019

02/08/2019 10:56 AM


Mức đóng BHYT trong giao đoạn hiện nay được Chính phủ quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng thì mức đóng cũng tăng theo.
Theo tính toán, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia thứ nhất nhưng cũng chỉ tăng 4.500 đồng/tháng, và từ người tham gia thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 đồng/tháng.
Cụ thể, trước ngày 1/7, mức đóng BHYT theo hộ gia đình cho người đầu tiên sẽ là 4,5% mức lương cơ sở, tức 750.600 đồng/năm, tương đương mức 62.550 đồng/tháng.
Từ 1/7/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ được điều chỉnh như sau:
- Người thứ nhất: đóng 100% tương đương số tiền 804.600 đồng/năm.
- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, tương đượng 563.220 đồng/năm.
- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất tương đương 482.760 đồng/năm.
- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 402.300 đồng/năm.
- Người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 321.840 đồng/năm.