• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn đánh giá thế nào về chất lượng phục vụ, cơ sở hạ tầng ngành BHXH Bình Thuận ?

1. Bạn đánh giá thế nào về chất lượng phục vụ, cơ sở hạ tầng ngành BHXH Bình Thuận ?

Thái độ giao tiếp thân thiện, nhiệt tình, cơ sở khang trang
Viên chức chưa được trang bị kiến thức chuyên môn đầy đủ
Thái độ viên chức khi giao tiếp chưa tốt
Cơ sở hạ tầng cần nâng cấp
Khác. Nếu chọn, vui lòng gửi thông tin góp ý. Xin cảm ơn.