Bình Thuận: 97,3% người tham gia BHXH, BHYT được xác thực với CSDL Quốc gia về dân cư

15/05/2024 07:57 AM


Tính đến ngày 30/4/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xác thực được 1.013.220/1.041.776 người đúng, khớp với cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 97,3%. Số liệu trên cho thấy, đây là quyết tâm mạnh mẽ, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức Ngành BHXH trong việc thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận

Xác định công tác Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Ngành, vì vậy thời gian qua BHXH tỉnh Bình Thuận đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 theo Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận, đồng thời triển khai Kế hoạch số 225/KH-BHXH ngày 31/01/2024 của BHXH tỉnh về Cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, trong đó, có các nội dung tuyên truyền việc thực hiện CCHC gắn với việc thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành.

BHXH tỉnh đã thường xuyên phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Đài Truyền thanh Phan Thiết và các cơ quan báo chí để đưa tin, bài, các nội dung tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage Facebook và Trang Zalo của BHXH tỉnh đến người tham gia BHXH, BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID-BHXH số thay thế thẻ BHYT khi đi KCB và tra cứu quá trình tham gia, chi phí KCB; vận động và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thực hiện các TTHC trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia, Cổng DVC ngành BHXH Việt Nam; phối hợp các đơn vị thực hiện việc đóng, gia hạn BHXH tự nguyện, BHYT, thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện không dùng tiền mặt tại đô thị…

Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc tích hợp các tiện ích: Tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp…triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy để KCB BHYT, ngành BHXH tỉnh cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành xác thực, đồng bộ dữ liệu của người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cả những người chưa tham gia nhằm bổ sung, làm giàu, làm sống kho dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, người có công, cán bộ hưu trí, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên và hộ gia đình…

Trong quá trình thực hiện rà soát thông tin, làm sạch dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH gặp một số vướng mắc như: Công dân đã được cấp số ĐDCN/CCCD nhưng chưa được đồng bộ, xác thực do thông tin nhân thân còn sai lệch về giới tính, năm sinh. Cơ quan BHXH các cấp đã phối hợp với Công an địa phương để tổ chức tra cứu, rà soát thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia, người dân. Tuy nhiên, do phạm vi dữ liệu tra cứu được phân quyền theo địa bàn cấp xã nên kết quả tra cứu còn hạn chế, nhiều thông tin không tìm thấy số ĐDCN/CCCD.

Mục tiêu lâu dài của ngành BHXH là tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc, sửa đổi quy trình nghiệp vụ, TTHC, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo hướng đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện gắn với lộ trình, tiến độ hoàn thành theo từng đầu việc; chủ động thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về Chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục rà soát thông tin, làm sạch dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với CSDL Quốc gia về dân cư, đẩy mạnh công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến; phối hợp, hỗ trợ cơ sở y tế đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu khám sức khỏe cấp giấy phép lái xe, tạo lập và gửi dữ liệu giấy chứng sinh có ký số liên thông phục vụ Đề án 06.

Hoàng Hà