Đại hội Chi bộ BHXH thị xã La Gi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/06/2020 02:21 PM


Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTVTU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 10/6/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã La Gi tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ BHXH thị xã có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đại diện Lãnh đạo Ban xây dựng đảng của Thị ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Báo cáo chính trị của Chi bộ đã khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, viên chức, nhân viên BHXH thị xã đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Công tác phát triển đối tượng tham gia, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt kế hoạch do BHXH tỉnh và UBND thị xã giao. Nổi bật nhất là công tác cải cách hành chính, từ tháng 9/2019 đã có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian giao dịch của cá nhân, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH. Công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN từng bước khắc phục có hiệu quả nhất là tình trạng nợ trong các doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH; thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH bắt buộc, BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đều được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị được đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ BHXH thị xã đã xét kết nạp được 5 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi về những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ và đề ra nhiều giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ viên chức, nhân viên ngành BHXH. Đồng thời, khẳng định kết quả hoạt động của cơ quan BHXH đã góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Chi bộ BHXH cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã, từ đó xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Trình, Giám đốc BHXH Thị xã tiếp tục tái cử chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Huỳnh Sanh Ba – Phó Giám đốc BHXH Thị xã được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Huỳnh Phi Ngân được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 01 đảng viên đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã La Gi lần thứ XI./.

Minh Hoàng