Chi bộ BHXH huyện Tánh Linh quyết tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2020

21/07/2020 01:49 PM


Nghị quyết Đại hội Chi bộ BHXH huyện Tánh Linh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, 100% đảng viên (12 đồng chí/12 viên chức, nhân viên của cơ quan) chính thức của Đại hội đã biểu quyết thông qua với quyết tâm cao nhất. Trong đó, Chi bộ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi ủy, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao… xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu BHXH huyện Tánh Linh phải tham mưu, tổ chức thực hiện là: Phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 6.393 người, 1.250 người tham gia BHXH tự nguyện, 5.656 người tham gia BHTN và 96.706 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện là 97,44% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là trên 152 tỷ đồng; phấn đấu giảm nợ dưới 2,51%. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời và chính xác. Giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ cho người tham gia…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Chi bộ BHXH huyện đã thống nhất với mục tiêu được đưa ra là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được BHXH tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện giao năm 2020; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phụ trách. Một số giải pháp Chi bộ thống nhất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là: Tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Luật BHXH; Luật BHYT, Luật Việc làm; phối hợp với các cơ quan, tổ kiểm tra liên ngành huyện rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động để mở rộng đối tượng tham gia và tăng số thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp thu có hiệu quả nhằm thu đúng, thu đủ, hạn chế nợ đọng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm; chấp hành tốt quy trình, quy định nghiệp vụ của Ngành; tăng cường công tác giám định BHYT, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT; nâng cao năng lực quản lý, thực thi công việc của đội ngũ viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành… Nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Ông Phạm Đình Cang, Bí thư Chi bộ BHXH huyện Tánh Linh cho biết thêm: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ. Nhiều năm liền Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, mà trước mắt là năm đầu tiên 2020, năm bản lề của nhiệm kỳ, Chi bộ tiếp tục phấn đấu, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, bởi thực tiễn cho thấy một Chi bộ mạnh phải phát huy được tối đa sức mạnh của mỗi cá nhân, đoàn kết, thống nhất để cùng thực hiện  tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cán bộ, viên chức hơn nữa; phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong Chi bộ, đảm bảo công việc ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải tốt hơn nhiệm kỳ vừa qua./.

Phương Đông