Tỉnh ủy Bình Thuận tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

20/04/2024 04:50 PM


Sáng 19/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Chỉ thị 38-CT/TW của Tỉnh ủy Bình Thuận

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu của các huyện, thị, thành ủy.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về lợi ích, giá trị nhân văn và tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được nâng lên rõ rệt, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đồng thuận trong triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHYT nhằm tăng diện bao phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; tạo động lực để phát triển bền vững đất nước và kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tại Bình Thuận, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức mặt trận đoàn thể chính trị- xã hội trong việc triển khai thực hiện BHYT, cũng như qua các phong trào như: “Cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT”, phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phong trào “Chung tay vì người nghèo, không ai bỏ lại phía sau”; nhờ đó, những năm qua, công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT tại tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng qua từng năm; nếu như năm 2009 toàn tỉnh có 428.747  người  tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ chiếm 36,6% dân số thì đến năm 2023, toàn tỉnh có 1.141.761 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ chiếm 92,28% dân số, đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao theo các Quyết định số 1167/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 546/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Võ Thanh Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành thảo luận Hội nghị

Theo đánh giá, chính sách về BHYT từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển BHYT theo Nghị quyết đã đề ra. Chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được cải thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) triển khai hiệu quả giúp nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết, đem lại sự hài lòng cho người tham gia BHYT. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHYT ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thường xuyên, liên tục nhất là miền núi, vùng sâu. Một bộ phận nhân dân và người lao động nhận thức chưa đầy đủ về chính sách, pháp luật BHYT, còn nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại. Những đơn vị doanh nghiệp mới thành lập chưa quan tâm đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT nên không đăng ký tham gia cho người lao động theo quy định. Một số cơ sở giáo dục vẫn chưa thực hiện quyết liệt để đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Người tham gia BHYT chưa thật sự bền vững, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu giao nhưng vẫn thấp so với tỷ lệ chung của cả nước…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, cùng thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện chính sách BHYT của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt được trong 15 năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW; Kế hoạch số 68-KH/TU; Chỉ thị số 49-CT/TU và Kế hoạch số 1596/KH-UBND “về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Quyết định 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 – 2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ sản xuất nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT. Cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT; quản lý hiệu quả, ngăn ngừa, chống lạm dụng, lãng phí Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT cho từng đơn vị, địa phương, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Củng cố, mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHYT theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường công tác đào tạo bác sỹ nhất là bác sỹ có trình độ chuyên khoa sâu về làm việc tại các cơ sở y tế tại cơ sở. Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Hoàng Hà