BHXH tỉnh Bình Thuận nhận Bằng khen của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

01/07/2020 03:45 PM


Sáng ngày 01/7/2020 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Thường trực huyện, thị, thành ủy, Thường trực HĐND, Mặt trận và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai dự và chủ trì Hội nghị.

 

Ông Phạm Xuân Toan, Giám đốc BHXH tỉnh (ngoài cùng bên phải) đại diện nhận
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng cho tập thể BHXH tỉnh.

 

Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của tỉnh đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện trên 06 lĩnh vực theo đúng kế hoạch của tỉnh và Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg của Chính phủ. Quá trình triển khai thực hiện đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp và sự tham gia hưởng ứng tích cực của tổ chức và công dân nên đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết bức xúc của cơ quan, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi chỉ tiêu về việc thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH. Theo đó, đến năm 2020 có trên  90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh CCHC bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục trong GDĐT, giao nhận hồ sơ qua bưu điện và đảm bảo thời hạn trả kết quả giải quyết theo quy định.

Niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH tại trụ sở BHXH tỉnh, bộ phận một cửa BHXH các huyện, thị xã, trên Trang thông tin điện tử của Ngành và tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh ở các lĩnh vực: Thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT; thực hiện chính sách BHXH, chính sách BHYT và chi trả chế độ BHXH; giảm bớt một số thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN thông qua CCHC theo mục tiêu đề ra không quá 49 giờ. Tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hồ sơ đúng quy định; trả kết quả đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ gây bức xúc, phiền hà cho đơn vị và người dân. Đôn đốc, theo dõi việc trả kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển dữ liệu trên phần mềm TNHS 3.0 kịp thời. Hiện tại, đã có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; có 92% đơn vị thực hiện gửi hồ sơ qua GDĐT với cơ quan BHXH.

Có thể thấy, việc xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nâng cao năng lực trong công tác, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ; nâng cao phẩm chất, đạo đức của viên chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, phải kể đến vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC được thể hiện rõ nét. Các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC được triển khai đồng bộ, kịp thời đến các đơn vị trực thuộc và từng công chức, viên chức của đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh từng bước được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành, phát huy mạnh mẽ hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết TTHC của doanh nghiệp và người dân, góp phần ổn định chính sách an sinh xã hội tại địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ do BHXH Việt Nam, UBND tỉnh giao.

Với tinh thần nỗ lực không ngừng và những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Bình Thuận vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.

Hoàng Hà