BHXH huyện Đức Linh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

09/07/2020 01:48 PM


Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Linh về tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2018-2020. Trong các ngày 25 và 26/6/2020, BHXH huyện đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho 261 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 03 xã Đông Hà, Trà Tân và Tân Hà.

 

Tại hội nghị, ông Trần Đức Thái, Phó Giám đốc BHXH huyện, đã báo cáo các chuyên đề về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với hội viên như: thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng, hỗ trợ mức đóng của nhà nước,..khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa bàn dân cư.

Qua các buổi hội nghị tuyên truyền, đã giúp cho các hội viên Hội phụ nữ hiểu rõ hơn các thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhiều ý kiến của hội viên đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia theo đối tượng khác ở mức cao hơn 10% như hiện nay và rút ngắn thời gian đóng BHXH tự nguyện.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến tận cơ sở là cần thiết và thường xuyên; đặc biệt cần phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nòng cốt là các hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân trong việc đồng hành cùng ngành BHXH đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với mọi người dân, tạo được sự tin tưởng để người dân tiếp tục tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Đức Linh