BHXH huyện Đức Linh kiểm tra đại lý chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

29/07/2020 01:42 PM


Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BHXH, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đức Linh về việc thành lập tổ kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống Bưu điện đối với Đại lý chi trả thị trấn Võ Xu, xã Mê Pu và thị trấn Đức Tài vào ngày 08 và 09/7/2020.

Điểm chi trả tại Bưu điện văn hóa TT.Võ Xu

Qua kiểm tra cho thấy các Đại lý chi trả đã thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng trên địa bàn, thực hiện chi đúng, chi đủ, chi trả kịp thời cho đối tượng và bảo đảm an toàn tiền mặt. Tuy nhiên qua kiểm tra, Tổ kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH chưa đạt yêu cầu đặt ra, đơn cử: Giấy ủy quyền sử dụng không đúng mẫu quy định, còn thiếu thông tin; một số trường hợp người nhận thay lương hưu không có Giấy ủy quyền nhưng đại lý Bưu điện vẫn chi trả cho người thụ hưởng, …

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổ kiểm tra đã đề nghị các Đại lý chi trả trong thời gian đến cần tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Thực hiện ký hợp đồng với tổ chức, chính quyền địa phương về việc cung cấp thông tin người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng tại các xã, thị trấn. Kiểm soát chặt chẽ giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng phải đầy đủ thông tin, không tiếp nhận giấy ủy quyền theo mẫu cũ, đồng thời phát và hướng dẫn người hưởng kê khai giấy ủy quyền theo mẫu mới (mẫu số 13-HSB); tuyệt đối không chi trả cho những trường hợp nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không có giấy ủy quyền, hoặc có giấy ủy quyền nhưng đã hết thời hạn. Không kết hợp thu nợ, trừ nợ tín dụng cho vay hưu trí vào số tiền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người hưởng trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Thời gian tới, BHXH huyện Đức Linh thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các điểm chi trả, để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, vướng mắc phát sinh và nắm bắt ý kiến đóng góp của người hưởng.

VT