Các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp chính sách an sinh xã hội

09/05/2024 02:01 PM


Kể từ sau khi Ban Bí Thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 38 CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, các đoàn thể từ trung ương đến cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bằng nhiều hình thức.

Trong đó, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại hoặc mít tinh, diễu hành trên đường phố… để tuyên truyền chính sách an sinh xã hội đến với người dân, hội viên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện, tham gia BHYT.

Ảnh minh họa 

Tại Bình Thuận, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, đối thoại cho 2.000 cán bộ, hội viên nông dân tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh. Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, đối thoại cho 660 cán bộ, hội viên nông dân huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, đối thoại, (103 lớp với hơn 6.704 lượt người tham gia).  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh tổ chức 107 buổi tập huấn, tuyên truyền đến 7.740 cán bộ, hội viên phụ nữ. Phối hợp với BHXH huyện tổ chức đối thoại, tư vấn, tuyên truyền trực tiếp cho 1.159 người tham dự. Tuyên truyền, vận động 64.997 chị tham gia mua BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Tư vấn và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn và học sinh nghèo, khó khăn với tổng số tiền gần 2,168 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã tích cực chủ động, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện 1.571 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, việc đóng BHXH, BHYT; 02 cuộc tọa đàm với các sở, ban, ngành chức năng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên Fanpage Công đoàn Bình Thuận về các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật lao động, BHYT, BHXH, BHTN… Đăng tải 1.240 lượt tin bài, hình ảnh, video tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; phát 20.000 tờ rơi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân…Bên cạnh đó, các đoàn thể, địa phương phối hợp với cơ quan BHXH giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách về BHYT cho người dân; cải tiến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; mở rộng phạm vi bao phủ về số người tham gia BHYT; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Có thể nói, qua 15 năm triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các ngành, các cấp trong thực hiện chính sách BHYT được nâng lên; chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống và khẳng định là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Hoạt động tuyên truyền, đối thoại trực tiếp nói trên đã góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên các địa bàn dân cư. Điều đó đã minh chứng cụ thể bằng những kết quả đạt được trong những năm qua. Nếu  năm 2014, toàn tỉnh có 690.485 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 57,48% dân số, thì đến năm 2019 có 991.014 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ chiếm 96,17% dân số; năm 2023, toàn tỉnh có 1.141.761 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ chiếm tỷ lệ 92,28% dân số, đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT cuối năm nay là 93,55% và đến năm 2025 đạt trên 95% theo chỉ tiểu Chính phủ giao, cơ quan BHXH đang phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, tập trung vào các đối tượng như: Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động và chủ sử dụng lao động; hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình …Nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo hướng dễ hiểu, gần dân; phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa vùng miền. Trong tháng 5/2024, cơ quan BHXH phối hợp với công đoàn các khu Công nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT,BNTN với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại UBND các phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết.

Hồ Nhật