Thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định

10/05/2024 10:31 AM


Thời gian qua, Bưu điện đã phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp theo quy định và các điều khoản của Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại trong công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp của Bưu điện chưa được khắc phục

BHXH Việt Nam đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Bưu điện các cấp thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo đúng quy định tại Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng đã ký kết với cơ quan BHXH. Thực hiện nghiêm túc các quy định như đảm bảo đẩy đủ cơ sở vật chất phục vụ người hưởng: Bàn ghế, quạt mát, nước uống, sách báo,...; Trang bị đầy đủ thiết bị đọc thẻ chi trả để có căn cứ chi trả, đối chiếu thông tin người hưởng. Niêm yết công khai tại các điểm chi trả các thủ tục hành chính liên quan đến người hưởng theo quy định tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của BHXH Việt Nam ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp, danh sách báo tăng hưởng các chế độ BHXH.

Kiểm soát chặt chẽ Giấy ủy quyền đảm bảo đầy đủ thông tin người hưởng, người được ủy quyền, thời hạn ủy quyền; không bày bán hàng hóa trên bàn chi trả; cán bộ chi trả không được kết hợp bán hàng và thu nợ của người hưởng làm ảnh hưởng tới thời gian chi trả; thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 1957/BHXH- TCKT ngày 28/6/2023 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong việc thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, có các giải pháp để khắc phục ngay tình trạng báo giảm chậm khi người hưởng chết như: Phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ tư pháp, hội phụ nữ của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường và các kênh thông tin từ nhân viên bưu điện là người địa phương để nắm bắt, rà soát thông tin người hưởng theo định kỳ tháng/quý/năm; Phân nhóm người hưởng để quản lý: Người hưởng có độ tuổi cao trên 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi,.., người hưởng trực tiếp nhận tiền, người lĩnh thay, người hưởng qua tài khoản cá nhân, người hưởng cư trú tại địa phương khác, người hưởng định cư ở nước ngoài. 

Định kỳ hàng năm tổ chức việc rà soát, xác minh thông tin của toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận qua tài khoản ATM do đơn vị mình quản lý; đặc biệt lưu ý nhóm người hưởng trên 80 tuổi, người hưởng cư trú tại địa phương khác, người hưởng định cư ở nước ngoài và người hưởng ủy quyền cho người khác nhận thay; thực hiện cập nhật toàn bộ các thông tin của người hưởng, người được ủy quyền trên hệ thống, thực hiện các giải pháp để xác định ở mới của người hưởng, người được ủy quyền để quản lý. BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khẩn trương chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trên đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, đúng người hưởng.                                                                         

Phương Danh