Phấn đấu giảm tiền chậm đóng của doanh nghiệp xuống mức thấp nhất

10/05/2024 01:51 PM


Những tháng đầu năm 2024, tình trạng chậm đóng BHXH kéo dài có chiều hướng gia tăng. Nhất là trong tháng 4/2024 số tiền chậm đóng của hàng chục đơn vị, doanh nghiệp tăng cao không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhiều người lao động.

Lĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn

Đến đầu tháng 5/2024, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu là 179.529 triệu đồng; tăng 18.590 triệu đồng, tương ứng tăng 11,55% so với tháng trước; tăng 168 triệu đồng, tương ứng tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ chậm đóng phải thu chiếm 5,56% so với dự toán thu, cao hơn 0,5% so chỉ tiêu giảm tiền chậm đóng BHXH Việt Nam giao quý II/2024 (5,06%). Tỷ lệ tiền chậm đóng phải tính lãi là 3,77%. Hiện có 02/10 đơn vị tỷ lệ tiền chậm đóng phải thu thấp hơn chỉ tiêu giao là: BHXH Đức Linh 2,46% (giao 3,75%), Phòng Quản lý Thu-Sổ, thẻ 7,47% (giao 7,67%). Còn lại 08/10 đơn vị có tỷ lệ chậm đóng phải thu cao hơn chỉ tiêu giao.

Số tiền chậm đóng của các đơn vị doanh nghiệp còn cao, trước hết là do các doanh nghiệp phục hồi chậm; tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn do thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng, để tiền chậm đóng kéo dài (trong đó chậm đóng kéo dài từ 3 tháng trở lên là 96.944 triệu đồng, chiếm 54,0% tổng số tiền chậm đóng). Có nhiều doanh nghiệp chậm đóng với số tiền lớn và kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. Các đơn vị này tuy đã được thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an…nhưng vẫn chưa khắc phục (trong đó có 15 đơn vị chậm đóng từ 01 đến trên 9 tỷ đồng/đơn vị với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp. Điều đáng lo ngại là hiện toàn tỉnh hiện có 365 đơn vị phá sản, giải thể, mất tích, ngừng hoạt động với tổng số tiền chậm đóng lên đến 21.149 triệu đồng, chiếm 11,8% trên tổng số tiền chậm đóng, số tiền này không có khả năng thu hồi, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn xử lý của cấp có thẩm quyền. Qua rà soát, đã xác định 278 đơn vị ngừng giao dịch với cơ quan BHXH, những đơn vị này hoạt động thua lỗ, giảm toàn bộ lao động tham gia BHXH, nhưng chưa làm thủ tục giải thể, phá sản, đóng mã số thuế, với số tiền chậm đóng hơn 2.780 triệu đồng.

Để khắc phục, kéo giảm số tiền chậm đóng thời gian qua cơ quan BHXH phối hợp với các ngành hữu quan, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc thu, hậu kiểm và rà soát dữ liệu thuế, thanh tra, kiểm tra. Hàng tháng cơ quan BHXH đã gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 4.221 đơn vị (lũy kế 16.862 đơn vị); gửi thông báo thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH đối với 302 đơn vị chậm đóng; mời 22 đơn vị chậm đóng kéo dài làm việc; tổ chức đôn đốc thu tiền chậm đóng trực tiếp tại 255 đơn vị. Đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách 544 đơn vị chậm đóng BHXH từ 03 tháng trở lên hoặc đơn vị đã có kết luận thanh tra chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ. Mặt khác, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch và đột xuất các đơn vị chậm đóng kéo dài. Đến đầu tháng 5/2024 đã thanh tra chuyên ngành 28 đơn vị (đột xuất là 02 đơn vị), tăng 13 đơn vị so cùng kỳ năm 2023. Kiểm tra 06 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành 10 đơn vị, tăng 09 đơn vị so cùng kỳ năm 2023. Qua thanh tra đã yêu cầu đơn vị khắc phục tiền chậm đóng 24.793 triệu đồng. Đã đôn đốc thu được 3.966 triệu đồng tiền chậm đóng; thực hiện truy đóng cho 10 lao động, với số tiền truy đóng đã thu 96 triệu đồng.

Trong thời gian tới cơ quan BHXH phối hợp với các ngành hữu quan, các địa phương đẩy mạnh công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc, kiểm tra thu tiền chậm đóng theo kế hoạch; tăng cường công tác hậu kiểm; thanh tra đột xuất đơn vị chậm đóng. Hàng tháng tiếp tục gửi thông báo đến các đơn vị chậm đóng; phân công cán bộ thu chuyên quản đơn vị thường xuyên đối chiếu, đôn đốc đơn vị thực hiện trích nộp tiền BHXH, BHYT; phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu mở hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp, đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu tăng cường vận động người dân gia đáo hạn BHYT, BHXH tự nguyện dưới 3 tháng. Triển khai các hoạt động truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5/2024), phấn đấu giảm số tiền chậm đóng đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao quý II/2024.     

H. NHẬT