[Audio]: CCTT “Tham gia BHYT liên tục để hưởng nhiều quyền lợi”

08/12/2023 02:09 PM


Bên cạnh những đối tượng được Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh như: Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo…, còn có đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong một năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa rõ về quy định này để lưu tâm hơn đến việc không để gián đoạn quá trình tham gia BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Nội dung này sẽ được phóng viên Lê Nhiên đề cập trong tiết mục CTTT tuần này, qua câu chuyện mang tên: "Tham gia BHYT liên tục để hưởng nhiều quyền lợi"