[Audio]: Tăng giá viện phí kể từ ngày 17/11/2023

12/12/2023 04:50 PM


Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT, ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Theo đó, giá khám bệnh tại các bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I sẽ tăng từ 38.700 đồng lên 42.100 đồng, bệnh viện hạng II từ 34.500 đồng lên 37.500 đồng; bệnh viện hạng III từ 30.500 đồng lên 33.200 đồng, bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã tăng từ 27.500 lên 30.100 đồng.

NT