Thông báo: Thay đổi địa điểm tiếp công dân kể từ ngày 01/10/2023

02/10/2023 08:50 AM


BHXH tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 1701/BHXH-TB ngày 28/9/2023 thông báo về thay đổi địa điểm tiếp công dân

Theo đó, kể từ ngày 01/10/2023, địa điểm tiếp công dân của BHXH tỉnh Bình Thuận sẽ được chuyển về địa chỉ: Phòng Tiếp công dân, trụ sở BHXH tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

BHXH tỉnh Bình Thuận thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công dân được biết./.

 

BBT