Huyện Hàm Thuận Bắc sơ kết công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT 06 tháng tháng đầu năm 2020.

04/08/2020 02:52 PM


Sáng ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) huyện; các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN, cùng đại diện Lãnh đạo Bưu điện huyện, đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn của huyện.

Ông Hoàng Văn Phúc, Giám đốc BHXH huyện Hàm Thuận Bắc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị không thể tổ chức được, mặt khác cũng do tình hình dịch nên nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động, do vậy việc phát triển phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT có nhiều hạn chế, một số đối tượng giảm mạnh so cuối năm 2020, như đối tượng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

Đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHYT trên toàn huyện: 160.345 người, tỷ lệ bao phủ đạt 86,4% dân số huyện; số người tham gia BHXH bắt buộc: 8.257 người đạt 93,62% kế hoạch năm 2020 (8.819 người), so với cùng kỳ năm 2019 giảm 199 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 471 người, đạt 30,39% kế hoạch (1.550 người).

Tuy kết quả đạt được khả quan song bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số Đại lý thu chưa thực sự chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân; chưa tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc nắm bắt thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực BHXH, BHYT…

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND huyện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của BHXH huyện và các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã tham mưu cho UBND huyện ban hành và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, công tác khám chữa bệnh BHYT... góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, nhắc nhở các địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT thấp cần cố gắng hơn nữa, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2020./.

Minh Huy