Quyền lợi khi tham gia BHXH

13/05/2024 09:57 AM


BHXH là chính sách an sinh của Nhà nước nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thu nhập cho người tham gia khi không may xảy ra các biến cố do ốm đau, bệnh tật, thai sản, già yếu...

Theo đó, sẽ có 2 hình thức cho người tham gia có thể lựa chọn đăng ký tự nguyện hoặc tham gia bắt buộc đối với những trường hợp được pháp luật quy định.

 

tapchibaohiemxahoi.gov.vn