Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

13/05/2024 10:00 AM


BHXH, BHYT là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Chính sách BHXH, BHYT do Nhà nước tổ chức, thực hiện, hoạt động vì mục đích an sinh xã hội, không vì lợi nhuận nhằm ổn định lâu dài đời sống người dân, NLĐ; bảo đảm mọi công dân đều được thụ hưởng các quyền lợi an sinh (các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí…) và được KCB, hưởng quyền lợi các dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc… do quỹ BHYT chi trả, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

tapchibaohiemxahoi.gov.vn/