Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

13/05/2024 10:04 AM


BHXH là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giúp NLĐ phòng tránh, khắc phục những rủi ro, biến động trong công việc, ổn định cuộc sống. Với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 29 năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện chính sách BHYT, BHYT, không ngừng mở rộng độ bao phủ, củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước.

TTTT