[Infographics] 07 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 1/8/2019

05/08/2019 08:55 AM


Do đó, sẽ có 7 dịch vụ tin nhắn được BHXH Việt Nam triển khai trong lĩnh vực BHXH, BHYT nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong tra cứu, giải quyết, thụ hưởng các chế độ
 
ls11png