Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

14/07/2020 01:45 PM


(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Ngày 14/07/2020, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

 

Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; cùng đại diện, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số Bộ, Ngành. Về phía BHXH Việt Nam có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện BHXH 14 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Hội đồng Quản lý đối với đồng chí Nguyễn Thế Mạnh; đồng thời, chúc đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với Hội đồng Quản lý, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quang cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống An sinh xã hội, BHXH Việt Nam trong những năm qua đã góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đóng góp và mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng.


Tính đến 30/06/2020, số người tham gia BHXH đạt gần 16 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động); số người tham gia BHYT đạt gần 86 triệu người (chiếm 89% dân số); số người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT không ngừng tăng, bình quân mỗi năm có hàng chục triệu lượt người hưởng chế độ BHXH, hàng trăm triệu lượt người hưởng chế độ BHYT; các quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn, chỉ sau ngân sách nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị Ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28 - NQ/TW Hội nghị lần thứ bẩy ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách BHXH với những giải pháp sáng tạo, cách làm hay để phù hợp với những biến chuyển về kinh tế xã hội trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới, sắp, tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường mối quan hệ và công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Ngành BHXH thành ngôi nhà chung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức - đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thực hiện thành công chính sách An sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành liên quan, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời, cảm ơn các đồng chí Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, tổ chức đã tín nhiệm, giới thiệu đồng chí vào cương vị này. Tân Tổng Giám đốc chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn và song hành cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi tôi phải nỗ lực vượt bậc không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao”.

Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển của ngành BHXH Việt Nam đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đã tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cùng với những khó khăn, thách thức phát sinh thì đòi hỏi Ngành BHXH phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn nữa.

Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Với trọng trách là người đứng đầu Ngành BHXH, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; trong đó tập trung: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo định hướng của Đảng và Chính phủ; cùng với đó, triển khai quyết liệt thực hiện hệ thống BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, phát triển đối tượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm công vụ và kỷ cương, kỷ luật của ngành để BHXH thực sự trở thành trụ cột chính trong hệ thống An sinh xã hội của đất nước.


Với nhiệm vụ được giao, Tân Tổng Giám đốc khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH tiếp tục xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, phát huy trí tuệ tập thể vượt qua mọi khó khăn để ngành BHXH Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, hiện đại, đáp ứng niềm tin của Đảng, Chính phủ và Nhân dân.

"Trên cương vị này, tôi trân trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- Tân Tổng Giám đốc bày tỏ.

Thủy Hà