Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

04/08/2020 03:05 PM


Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận tại công văn số 1079/BHXH-TCCB ngày 31/7/2020 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Viên chức ngành BHXH thực hiện các biện pháp phòng dịch

Hiện nay, tại Bình Thuận chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều địa phương trong cả nước phải tăng cường các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan, điều đáng quan tâm là chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến từng viên chức, người lao động và tổ chức, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 1810-CV/TU, ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid 19; Công căn số 2386/BHXH-TCCB ngày 28/7/2020 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và tạm dừng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Công văn số 2428/CV-BCĐ, ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19, tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước về việc viên chức, người lao động bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở, địa phương.

Đối với viên chức, nhân viên đã tham gia học tập, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ tại Đà Nẵng trở về, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã phải nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe; đồng thời, khi có diễn biến phát sinh về tình hình sức khỏe của viên chức, nhân viên trong đơn vị và người thân trong gia đình phải báo cáo ngay cho BHXH tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để có biện pháp xử lý./.

Hoàng Hà